Lägga till och visa data > Arbeta med data i Tabellvisning > Visa och dölja fält i Tabellvisningsläge
 

Visa och dölja fält i Tabellvisningsläge

1. Högerklicka på tabellkolumnrubriken i Bearbetningsläge och välj Tabellvisning > Ändra eller klicka på Ändra i statusverktygsfältet.

2. I dialogrutan Ändra tabellvy:

 

För att

Gör så här

Dölja fält

Avmarkera kryssrutorna för de fält du vill dölja i Tabellvisning.

Byta ordning på kolumner

Dra Containerfält med filikon intill fältet om du vill ordna om fälten i listan och i Tabellvisning.

Visa ytterligare fält

Klicka på Data om du vill öppna dialogrutan Lägg till fält, välj sedan vilket fält du vill lägga till och klicka på OK. Om du vill välja ett fält i en annan tabell väljer du först tabell i listan ovanför fältlistan, och sedan väljer du ett fält. Om du vill definiera ett nytt fält väljer du Hantera databas i listan.

Ta bort fälten du lade till

Markera ett eller flera fält och klicka sedan på Interaktiv container med en rullningslist som visar en pdf..

Kommentarer 

När du visar befintliga fält som inte finns i den aktuella layouten i Tabellvisning, läggs de inte till i layouten och visas därför inte heller i någon annan vy än Tabellvisning. På samma sätt är det om du döljer fält i Tabellvisning. De tas inte bort från layouten och de syns när användare visar layouten i andra vyer.

Fält på den aktuella layouten markeras med en låsikon Japansk kanji, heisei i dialogrutan Ändra tabellvisning, vilket visar att de inte kan tas bort från listan. Du kan hindra dessa fält från att visas i Tabellvisning genom att avmarkera tillhörande kryssruta.

När du lägger till fält (kolumner) i Tabellvisning bestäms typsnittets format och textstorlek av layouttemats standardinställningar för typsnitt. Om du vill ändra egenskaperna för typsnitt i ett fält måste du använda Layoutläget och formatera fältet.

Relaterade avsnitt 

Visa poster som ett formulär, en lista eller en tabell