Välj kuvertinnehåll (guiden Ny layout/rapport)

I den här panelen i guiden Ny layout/rapport placerar du de fält och den text du vill skriva ut på varje kuvert.

 

För att

Gör så här

Placera fält på kuvertet

Dubbelklicka på de fält i Tillgängliga fält som du vill använda i den ordning du vill att de ska visas.

Om du vill välja ett fält från en annan tabell väljer du först tabellen i tabellistan och lägger sedan till fältet. Du kan också skapa ett nytt fält eller en ny tabell genom att välja Hantera databas i tabellistan.

Flytta ett fält till en ny rad

Klicka i Kuvertinnehåll för att placera insättningspunkten framför det fält du vill flytta (framför de avgränsande vinkelparenteserna <<). Tryck sedan på Enter eller Retur.

Placera text eller skiljetecken mellan fält

Klicka i Kuvertinnehåll på den plats där du vill ha texten eller skiljetecknen och skriv sedan in det du vill ska visas.

Ta bort ett fält från kuvertet

Markera fältnamnet och avgränsarna (<< och >>) i Kuvertinnehåll och tryck sedan på Backspace eller Delete.

Viktigt  FileMaker Pro Advanced utformar fält i en kuvertlayout som merge-fält. Merge-fält är omgivna av dubbla vinkelparenteser (<< och >>). Kontrollera att du markerar dessa parenteser tillsammans med fältnamnet om du vill flytta eller radera ett fältnamn i layouten. Infoga inte några skiljetecken eller annan text mellan parenteserna såvida de inte är en del av fältnamnet.

Kommentarer 

Du kan inte skriva in eller redigera information med mergefält. Använd en annan layout om du vill göra det.

Relaterade avsnitt 

Skapa en layout

Skriva ut etiketter och kuvert