Använda avancerade verktyg > Ditt ansvar som utvecklare
 

Ditt ansvar som utvecklare

Obs!  Den här informationen gäller funktioner som blir tillgängliga när inställningen Använd avancerade verktyg är vald. Mer information finns i Använda avancerade verktyg.

Följa villkoren i licensavtalet

Licensavtalet för FileMaker Pro Advanced gör det möjligt för dig att distribuera ett obegränsat antal FileMaker Pro Advanced-baserade runtime-lösningar utan att behöva betala royalties. Det finns emellertid ett antal villkor i licensavtalet som du måste följa, inklusive följande:

Du måste tillhandahålla all teknisk support till slutanvändarna.

Du måste tillhandahålla en "Om"-layout som innehåller ditt namn, din adress och telefonnummer för teknisk support.

Obs!  Du måste läsa och godta villkoren i licensavtalet för FileMaker Pro Advanced (du hittar det i installationsprogrammet till FileMaker Pro Advanced) innan du använder FileMaker Pro Advanced.

Låta FileMaker reparera kundfiler

FileMaker, Inc. har utarbetat procedurer för att reparera filer. Om en kund följer dessa procedurer kan FileMaker förse kunden med en reparerad fil.

Obs!  FileMaker återskapar inte kontonamn och lösenord.

Om du distribuerar databasfiler med lösenord eller om du har tagit bort fullständig behörighet och inte vill att FileMaker ska reparera filen åt en kund som begär den tjänsten måste du:

1. Meddela dina kunder skriftligen, och spara en kopia av sådana meddelanden, att databaslösningen innehåller lösenord eller data som endast kan tillhandahållas av dig.

2. Alla filer i runtime-lösningen måste innehålla en Om-layout som är tillgänglig från alla layouter i databasen.

Mer information finns i Dokumentera utvecklarlösningar.

3. Layoutnamnet måste börja med ordet "Om".

4. Om-layouten måste innehålla dessa element:

lösningsnamn

ditt företagsnamn och kontaktinformation

din supportpolicy (exempelvis var och när du kan nås för teknisk support)

5. Om-layouten måste innehålla den här exakta varningen:

"VARNING: Denna databaslösning innehåller ett eller flera lösenord som endast tillhandahålls av utvecklaren ovan."

6. Om fullständig behörighet permanent har tagits bort från databaslösningen genom att välja Ta permanent bort adminåtkomsten till filerna i Developer-verktyg måste Om-layouten innehålla den här exakta varningen:

"VARNING: Denna fil kan inte ändras. Kontakta utvecklaren ovan för information om anpassning av denna databaslösning."

Konton och behörigheter i en FileMaker-fil ska inte betraktas som ett ogenomträngligt hinder som förhindrar att kunder kommer åt filer. FileMaker kan inte garantera att en kund inte kan vara i stånd att identifiera eller kringgå lösenordet via tredjepartlösningar eller verktyg. FileMaker rekommenderar därför att du vidtar lämpliga åtgärder för att skydda din konsult- och utvecklingsinsats och inte enbart förlitar dig på lösenordet.

Om det uppstår en tvist mellan dig och en kund, måste du lösa tvisten direkt med kunden. FileMaker kan inte, och kommer inte, att lösa den typen av tvister.

Obs!  Du bör registrera skapar-ID hos Apple Inc. för att du ska få en bekräftelse på att det skapar-ID du valt är unikt. Det går bra att använda det fem tecken långa tillägget .fmpur eftersom FileMaker har registrerat skapar-ID fFmp hos Apple Inc. Kontakta Apple Developer Support eller besök deras webbplats på developer.apple.com om du vill registrera andra skapar-ID.

Relaterade avsnitt 

Skydda databaser

Namnge runtime-lösningar