Referens > Underhålla och reparera FileMaker Pro Advanced-databaser > Om återskapande av FileMaker Pro Advanced-filer > Skadade filer
 

Skadade filer

En vanlig orsak till att en fil skadas är att FileMaker Pro Advanced inte stängs korrekt. En annan orsak till filskador är att det blir fel på lagringsmedier (t.ex. hårddiskar, fel i sektorer på en hårddisk), så att systemet inte kan läsa delar av filen.

FileMaker Pro Advanced innehåller två funktioner för att hantera databaser som kan vara skadade: filintegritetskontroll och reparation. En kontroll körs automatiskt vid behov när filen öppnas. Du kan också välja att verifiera att en fil är konsekvent om du misstänker att filen är skadad (mer information finns i Kontrollera filer). Du kan också låta FileMaker Pro Advanced försöka återskapa en skadad fil (se Reparera filer).

Filer som stängs felaktigt

En fil har inte stängts på rätt sätt när:

det inträffar ett strömavbrott och datorn plötsligt stängs av

FileMaker Pro Advanced stöter på ett fel och en dialogruta visas där användaren uppmanas att stänga programmet (t.ex. ett meddelande om läsfel eller skadade filer)

ett annat program (eller systemprogramvaran) stängs plötsligt, så att även FileMaker Pro Advanced stängs

FileMaker Pro Advanced hänger sig så att datorn måste startas om manuellt

datorn måste stängas av och startas om manuellt av andra orsaker.

Obs!  I samtliga dessa fall är det risk för att den aktiva filen och alla olåsta lokala filer som är öppna samtidigt kan skadas. Skador på filer kan inträffa både i aktiva och inaktiva tabeller. De filer som har öppnats över nätverket från en fjärrdator klarar sig oftast från skador eftersom FileMaker Pro Advanced fortfarande är öppet på fjärrdatorn.

Felsökning av skadade filer

Om du misstänker att en fil är skadad eftersom det saknas poster eller innehållet inte ser ut som väntat, läser du först i FileMaker Knowledge Base. Om förslagen inte hjälper gör du en säkerhetskopia av filen och reparerar den sedan.

Om det inte går att öppna en fil eller om det visas ett felmeddelande som tyder på att filen är skadad, läser du Reparera filer.