Spara, importera och exportera data > Importera data till FileMaker Pro Advanced > Om att skapa en ny tabell för importerade data
 

Om att skapa en ny tabell för importerade data

När du importerar data till en befintlig FileMaker Pro Advanced-fil, kan du importera dem till en ny tabell baserat på schemat för importerade data. På det här sättet kan du slå samman tabeller från flera filer till en enda databasfil utan att behöva återskapa tabellscheman manuellt.

Så här importerar du data till en ny tabell:

Ställ in återkommande importer så att data som öppnas från en extern fil uppdateras automatiskt när du visar importerade data första gången under en FileMaker Pro Advanced-session, eller manuellt när du kör ett datauppdateringsscript. Data som importerats via återkommande import är skrivskyddade i FileMaker Pro Advanced. Mer information finns i Ställa in återkommande importer.

Följ procedurerna i Importera data till en befintlig fil och välj Ny tabell från listan Mål i dialogrutan Fältordning för import. Namnet på den importerade tabellen är detsamma som namnet på källtabellen. Om filen redan har en tabell med samma namn som den importerade tabellen läggs ett nummer till tabellens namn.

Referenser till fält i källtabellen

Importerade tabeller kan innehålla brutna referenser till fält i filen de importerades från. Du kanske behöver lösa dessa referenser manuellt.

Importerade referenser kommer att behållas om referensfälten finns i filen du importerar data till. Om t.ex. Tabell A har en referens till Tabell B ska du importera Tabell B innan du importerar Tabell A för att behålla referenserna. Om du importerar Tabell A först, kommer referensen att brytas även efter att du importerar Tabell B.

Kommentarer 

Data kan inte importeras till fält av typen beräkningar eller statistik.

När du markerar Ny tabell från listan Mål, kan du inte modifiera målfält i den nya måltabellen med dialogrutan Fältordning för import (med hjälp av knappen Hantera databas eller Hantera databas i listan Mål). När du har slutfört importen kan du sedan modifiera fälten genom att välja menyn Arkiv > Hantera > Databas.