Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund > Styra funktionssättet för datainmatningen i fält
 

Styra funktionssättet för datainmatningen i fält

Du kan förenkla och effektivisera datainmatningen i fält genom att konfigurera funktionssättet för fält på flera olika sätt. Du kan

Skapa en egen flikordning för förflyttning mellan fält.

Tillåta eller förhindra datainmatning i fält i både bearbetningsläget och sökläget.

Ange vilka fält som ska tas med i en snabbsökning.

Ange vilka tangenter som användaren ska trycka på för att flytta till nästa fält.

Ange textinmatningsmetoden för japanska för fält som innehåller japansk text.