Säkerhet för IT-professionella

FileMaker-programvaran körs på datorerna och på nätverket. Klienter kan komma åt värdbaserade data via företagets intranät eller via internet. När du planerar säkerheten för FileMaker-plattformen bör du även titta på säkerheten i din systemmiljö.

I följande avsnitt beskrivs hur du kan göra systemmiljön säkrare för FileMaker-plattformen.