Referens > Funktioner > Containerfunktioner > CryptEncryptBase64
 

CryptEncryptBase64

Avkrypterar data med de angivna nycklarna och returnerar text i Base64-format.

Format 

CryptEncryptBase64 ( data ; nyckel )

Parametrar 

data – ett textuttryck eller -fält som ska krypteras.

nyckel – ett textuttryck eller -fält som nyckel för att koda data.

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 16.0

Beskrivning 

Använd funktionerna CryptEncryptBase64 och CryptDecryptBase64 för att kryptera och dekryptera fältdata.

Den här funktionen fungerar på samma sätt som funktionen CryptEncrypt, med skillnaden att den returnerar krypterade data som Base64-kodad text enligt RFC 4648.

Kommentarer 

Kodning av binära data som Base64-kodad text ökar dess storlek med en tredjedel.

Denna funktion stöds inte i runtime-lösningar och returnerar "?".

Exempel 1 

Returnerar krypterade data som text som kan börja med YdJuEZueje5ybjg903wuVFYAOLy.

CryptEncryptBase64 ( "Behöver skyddas" ; "Mitt hemliga lösenord" )

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler