Referens > Funktioner > Containerfunktioner > CryptEncrypt
 

CryptEncrypt

Avkrypterar data med de angivna nycklarna och returnerar containerdata.

Format 

CryptEncrypt ( data ; nyckel )

Parametrar 

data – ett textuttryck eller -fält som ska krypteras.

nyckel – ett textuttryck eller -fält som nyckel för att koda data.

Returnerad datatyp 

container

Kommer från 

FileMaker Pro 16.0

Beskrivning 

Använd funktionerna CryptEncrypt och CryptDecrypt för att kryptera och dekryptera fältdata. CryptEncrypt tar emot text eller containerdata och returnerar containerdata som en binär fil med namnet encrypted.data.

Se Guide för FileMaker-säkerhet.

Kommentarer 

Denna funktion stöds inte i runtime-lösningar och returnerar "?".

Exempel 1 

Returnerar containerdata i en fil med namnet encrypted.data.

CryptEncrypt ( "Behöver skyddas" ; "Mitt hemliga lösenord" )

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler