Dela filer i ett nätverk > Dela filer med FileMaker Go-klienter
 

Dela filer med FileMaker Go-klienter

Med FileMaker Go kan du arbeta med FileMaker Pro Advanced-lösningar på iPad, iPhone och iPod touch. Bygg lösningar med FileMaker Pro Advanced. Sedan använder du FileMaker Go för att arbeta med data på en enhet. På en enhet kan du till exempel lägga till, ändra, ta bort, söka och sortera poster, visa data i Formulärvy, Tabellvy och Listvy, visa information på portaler, flikpaneler, glidpaneler och webbvisare, skanna streckkoder och utföra scripts och andra uppgifter.

Använd något av följande alternativ om du vill arbeta med data i FileMaker Go:

Anslut till en värdbaserad fil från en iOS-enhet och arbeta med data på ett interaktivt sätt. När du ändrar data på en iOS-enhet uppdateras dina data på värddatorn och tvärtom. Du kan ansluta till filer som FileMaker Pro Advanced eller FileMaker Server är värd för och som delas över ett trådlöst nätverk eller mobildatanätverk. Innan du ansluter till en fil bör du se till att filen har aktiverats för delning via FileMaker-nätverk. Mer information finns i Öppna filer som värd.

Överför en fil till en iOS-enhet och arbeta sedan offline på enheten med en lokal kopia av filen. När du gör dataändringar i den lokala filen uppdateras inte fjärrfilen.

Information om att ansluta till värdbaserade filer eller överföra filer till eller från enheter finns i hjälpen för FileMaker Go.

Information om hur du anpassar filer för användning med FileMaker Go finns i FileMaker Go Utvecklingshandbok.