Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund > Styra funktionssättet för datainmatningen i fält > Ange textinmatningsmetoden för fält
 

Ange textinmatningsmetoden för fält

Om operativsystemet är konfigurerat för att stöda inmatningsmetoder för text, kan du ange en textinmatningsmetod för fält. Du kan t.ex. ange inmatningsmetoder för fält som innehåller japansk text.

Inmatningsmetoder är programvaruverktyg som konverterar tangenttryckningar till tecken på ett annat språk, t.ex. japanska. FileMaker Pro Advanced stöder för följande japanska inmatningsmetoder:

 

Windows

macOS

Microsoft Input Method Editor

ATOK

Kotoeri

ATOK

Så här anger du textinmatningsmetoden för ett fält:

1. Markera ett eller flera fält i layoutläget.

2. I Granskare klickar du på fliken Data Roterar både tecken och objekt (hankaku-exempel).

3. Vid Ange inmatningsmetod i funktionssättsområdet väljer du en inmatningsmetod i listan.

 

Välj

För att

Automatisk

Inte ange någon inmatningsmetod.

Synkronisera med språket i fältet

Automatiskt ange inmatningsmetoden baserat på valt språk på fliken Lagring i dialogrutan Tillval för fält.

Antikva

Ange den senast använda latinska inmatningsmetoden.

Hiragana

Fullbredds-Katakana

Helbredds alfanumerisk

Halvbredds-Katakana

Halvbredds alfanumerisk

Anger en inmatningsmetoden för ett fält som innehåller japansk text.