Automatisera uppgifter med scripts > Arbeta med Scripts-menyn
 

Arbeta med Scripts-menyn

En mapp visas som en undermeny i menyn Scripts. FileMaker Pro Advanced tilldelar kortkommandon till de första tio scripten.

1. Välj menyn Scripts > Scriptfönster.

2. Gör ändringarna i sektionen för scripts.

 

För att

Gör så här

Lägga till ett script eller en mapp i menyn Scripts

Gör något av följande:

Högerklicka på scriptnamnet eller mappen och välj sedan Inkludera i menyn Scripts.

Markera kryssrutan till vänster om scriptet eller mappen i listan.

Om du vill visa kryssrutor bredvid scriptnamn och mappar i sektionen för scripts, klickar du på Knappen Ny avgränsare.

Ställ in det förvalda funktionssättet om du vill visa nya script i Script-menyn. I Scriptfönster (Windows) väljer du menyn Visa > Inställningar och markerar kryssrutan Visa nya scripts i menyn Scripts. I macOS väljer du menyn Visa > Inställningar för Scriptfönster och markerar kryssrutan.

Ta bort ett script eller en mapp från menyn Scripts

Gör något av följande:

Avmarkera kryssrutan till vänster om scriptet eller mappen i listan.

Högerklicka på scriptnamnet eller mappen och välj sedan Uteslut från menyn Scripts.

Sortera scripts eller mappar i menyn Scripts

Dra scriptnamnet eller mappen till önskad plats.

Lägg till en avgränsare mellan script- och mappnamn

Markera det scriptnamn eller den mapp ovanför där du vill placera avgränsaren. Klicka på Knapp för blå stjärna. En avgränsare visas även i menyn Scripts.

Relaterade avsnitt 

Skapa och redigera script

Hantera scripts med hjälp av mappar

Kopiera och klistra in script