Automatisera uppgifter med scripts > Skapa och redigera script > Kopiera och klistra in script
 

Kopiera och klistra in script

1. I Scriptfönster markerar du scriptet, scriptmappen eller scriptsteget som du vill kopiera och välj sedan menyn Redigera > Kopiera.

2. Öppna filen som du vill klistra in objektet i och öppna sedan Scriptfönster. Om du klistrar in ett scriptsteg, öppnar du scriptet som du vill klistra in objektet i.

3. Markera scriptet, mappen eller scriptsteget som kommer att visas ovanför objektet och välj sedan menyn Redigera > Klistra in.

Om det är problem med ett inklistrat script visas scriptet i en ny flik och de kända problemstegen markeras. Om du vill visa ytterligare problem eller fel klickar du på Öppna loggfil.

Kommentarer 

Objekt som klistrats in bevarar inte sina behörigheter. Du måste omdefiniera behörighetsuppsättningarna i destinationsfilen.

Om du kopierar flera scripts, mappar eller scriptsteg som refererar till varandra kommer de att bevara referenserna om du kopierar dem i ett steg. Om du kopierar en i taget kan referenserna förloras. Kontrollera alla referenser efter att du klistrat in, så försäkrar du dig om att de är giltiga.

När det gäller script och mappar måste du ha skrivbehörighet till källscriptet eller mappen och behörighet att skapa scripts och mappar i destinationsfilen. När det gäller scriptsteg måste du ha skrivbehörighet till käll- och destinationsscripten.

När du kopierar script, mappar eller scriptsteg, kopieras inte brytpunkter (eller pausas). När du däremot duplicerar scripts, mappar eller scriptsteg, kommer brytpunkter att bevaras.

Relaterade avsnitt 

Skapa och redigera script

Hantera scripts med hjälp av mappar