Automatisera uppgifter med scripts > Skapa och redigera script > Hantera scripts med hjälp av mappar
 

Hantera scripts med hjälp av mappar

1. Välj menyn Scripts > Scriptfönster. Eller öppna Arkiv-menyn > Hantera > Scripts.

2. I sektionen för scripts utför du önskade uppgifter.

 

För att

Gör så här

Skapa en ny scriptmapp

I sektionen för scripts markerar du det scriptnamn eller den mapp som kommer att visas ovanför den nya mappen. Klicka på Knapp för åtgärdsmeny eller välj menyn Fil > Ny mapp (Windows) eller menyn Scripts > Ny mapp (macOS).

Den nya mappen visas vid den aktuella positionen i sektionen för scripts och i menyn Scripts som en undermeny.

Byta namn på en mapp

Högerklicka på mappen som du vill byta namn på och välj sedan Byt namn. Ange ett nytt namn och tryck sedan på Retur.

Duplicera en mapp och alla scripts i den

Högerklicka på mappen och välj sedan Duplicera.

Radera en mapp och alla scripts i den

Högerklicka på mappen och välj sedan Radera.

Kopiera och klistra in en mapp i en annan fil

Mer information finns i Kopiera och klistra in script.

Expandera eller komprimera en mapp

Gör något av följande:

Klicka på pilen till vänster om mappnamnet.

Välj sedan mappen och tryck på högerpilen eller vänsterpilen.

Dubbelklicka på mappen.

Obs!  Om du vill expandera eller komprimera alla mappar, Ctrl-klickar (Windows) eller Kommando-klickar (macOS) du på pilen till vänster om ett mappnamn.

Flytta ett script till en mapp

Expandera mappen (se ovan). Klicka på scriptnamnet och dra det under eller på den expanderade mappen. Scriptet visas också i mappens undermeny i menyn Scripts.

Filtrera listan med scripts efter namn

I sökrutan i sektionen för scripts skriver du hela eller en del av scriptnamnet.

Redigera flera script samtidigt

I sektionen för scripts dubbelklickar du på varje script som du vill redigera. I sektionen för scriptredigering öppnas en separat flik för varje script.

3. Inkludera mappen i menyn Scripts genom att markera kryssrutan bredvid mappen, eller högerklicka på mappen och välj Inkludera i menyn Scripts.

Om du vill visa kryssrutor till vänster om scriptnamnen och mapparna i sektionen för scripts, klickar du på Knappen Ny avgränsare.

Obs!  När du markerar kryssrutan inkluderas endast själva mappen, inte dess underliggande scripts. Markera kryssrutan intill det underliggande script du vill visa i listan i undermenyn.

Relaterade avsnitt 

Skapa och redigera script