Automatisera uppgifter med scripts > Script med ActiveX Automation (Windows)
 

Script med ActiveX Automation (Windows)

Många Windows-program använder protokollet ActiveX Automation för att göra objektmodeller tillgängliga för extern kontroll.

Stödet för ActiveX Automation i FileMaker Pro Advanced gör att du kan öppna och stänga FileMaker Pro Advanced-filer, växla mellan programmets vyer och köra FileMaker Pro Advanced-scripts.

FileMaker Pro Advanced är en automatiseringsserver. De objekt som FileMaker Pro Advanced gör tillgängliga för automatisering kan användas av en ActiveX-klient eller automatiseringsklienter, t.ex. Visual Basic och andra liknande programmeringsverktyg.

Den främsta fördelen med ActiveX Automation i FileMaker Pro Advanced är att det går att starta FileMaker Pro Advanced-script utanför FileMaker Pro Advanced-programmet.

Med FileMaker Pro Advanced, ActiveX Automation och Visual Basic kan du t.ex. skapa ett eget program (med ett eget gränssnitt) och köra flera program för att utföra en uppgift. Du kan t.ex. definiera ett fönster i Visual Basic som innehåller knappen "Hämta dagens försäljningsdata". Proceduren för "Hämta dagens försäljningsdata" öppnar en FileMaker Pro Advanced-fil och anropar ett FileMaker Pro Advanced-script som söker efter och exporterar dagens alla försäljningsdata. Därefter startas Excel och ett diagram över den exporterade informationen skapas.

Kommentarer 

Användarkontot måste ha den utökade behörigheten fmextscriptaccess aktiverad för att andra program ska kunna komma åt en FileMaker-lösning med ActiveX Automation. Mer information finns i Ändra den utökade behörigheten för en behörighetsuppsättning.

Om du vill implementera ActiveX Automation med FileMaker Pro Advanced måste du ha goda kunskaper i ett programmeringsspråk, t.ex. Visual Basic eller C++.

Om du vill ha mer information om scripts med ActiveX Automation kan du söka i FileMaker Knowledge Base.