Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund > Använda verktyg för att placera objekt exakt > Ställa in layoutstorlek för olika enheter
 

Ställa in layoutstorlek för olika enheter

Du kan använda skärmupplösningsschabloner som inte skrivs ut till att förenkla utformning av layouter för iPad, iPhone, iPod touch eller datorer med olika skärmupplösningar. I layoutläget visar skärmupplösningsschabloner enhetens ungefärliga visningsyta.

Så här visar du skärmupplösningsschabloner:

1. I Layoutläget klickar du på pilen vid skärmupplösningsschablonen Objekt flyttas framåt i staplingsordningen med kommandot En nivå upp i layoutlisten.

2. Gör något av följande:

 

För att

Gör så här

Visa en skärmupplösningsschablon

Välj en storlek i listan.

Skapa en anpassad skärmupplösningsschablon

Välj Anpassad storlek. Ange värden för Höjd och Bredd.

Dölja en skärmupplösningsschablon

Avmarkera en storlek.

Kommentarer 

Om en skärmupplösningsschablon är synlig i en databas, är den synlig i alla databaser tills dess att du döljer den.

Du kan endast använda en anpassad skärmupplösningsschablon åt gången.

Du kan visa eller dölja alla synliga skärmupplösningsschabloner genom att klicka på knappen för skärmupplösningsschabloner Objekt flyttas framåt i staplingsordningen med kommandot En nivå upp i layoutlisten.

Om du arbetar med en delad fil visas inte dina skärmupplösningsschabloner för andra användare.

Om enheter i flera olika storleker ska använda en layout, bör du överväga att konfigurera layoutobjekten till att ändra storlek. På så sätt säkerställer du att layouten fyller ut hela skärmen på varje enhet. Mer information finns i Ange alternativ för automatisk storleksändring av layoutobjekt.