Referens > Underhålla och reparera FileMaker Pro Advanced-databaser > Säkerhetskopiering > Exempel på ett script för säkerhetskopiering
 

Exempel på ett script för säkerhetskopiering

Du kan använda följande script om du vill spara automatiska säkerhetskopior av en FileMaker Pro Advanced-databas.

Scriptet gör att en kopia av databasen sparas den femte gången som databasen stängs och vid var femte stängning därefter. För att scriptet ska fungera måste du definiera ett globalt fält med namnet Beräkningsfält i en av tabellerna i databasen. Om du inte definierar ett numeriskt fält med global lagring inkrementerar FileMaker Pro Advanced en annan post varje gång du stänger programmet. Du måste definiera scriptet i alla filer som kräver säkerhetskopiering.

Så här skapar du scriptet:

1. Välj menyn Scripts > Scriptfönster. Eller öppna Arkiv-menyn > Hantera > Scripts.

2. I Scriptfönster klickar du på Knappen Nytt script.

Information om hur du skapar scripts finns i Skapa och redigera script.

3. Döp scriptet till Säkerhetskopiering och tryck på Retur.

4. Ange följande scriptsteg:

Tilldela fält [<tabellnamn>::Beräkningsfält; <tabellnamn>::Beräkningsfält + 1]
If [<tabellnamn>::Beräkningsfält > 4]
Spara en kopia ["Backup Copy.fmp12"; kopia av filen ; Skapa kataloger: Av]
Tilldela fält [<tabellnamn>::Beräkningsfält; 0]
End if

5. När du är klar stänger du fliken i sektionen för scriptredigering och klickar sedan på Spara.

6. Stäng Scriptfönster.

7. Välj Arkiv > Filtillval och klicka på fliken Scripttriggers.

8. Markera scripttriggern VidSistaFönsterStäng och klicka sedan på Välj.

9. Välj scriptet Säkerhetskopiering.

10. Klicka på OK.

11. Stäng filen.

Scriptet kommer att skapa en säkerhetskopia av din fil var femte gång du stänger filen.