Skapa ett script för denna rapport (guiden Ny layout/rapport)

I den här panelen i guiden Ny layout/rapport kan du automatisera rapporten genom att skapa ett script för den.

Skapa ett script som kör den här rapporten igen:

1. Välj Skapa script.

2. Skriv ett scriptnamn som ska visas på menyn Scripts eller behåll standardnamnet.

3. Om du vill kan du välja Kör script automatiskt för att visa en uppdaterad rapport varje gång du öppnar layouten.

Kommentarer 

Om din layout innehåller statistikdata men inte visas i rapporten när du kör scriptet, kanske du behöver växla till Listvy eller Tabellvy.

När du skapar ett script inkluderar FileMaker Pro Advanced standardsteg som du kan ändra när du har avslutat guiden.

Om du bara vill inkludera en viss delmängd av posterna i databasen när du kör den här rapporten, kan du redigera scriptet till att omfatta scriptsteget Utför sökning i scriptet när du har avslutat guiden.

Relaterade avsnitt 

Skapa en layout

Visa poster som ett formulär, en lista eller en tabell

Skapa och redigera script