Referens > Konvertera filer från FileMaker Pro 11 Advanced, FileMaker Pro 11 och tidigare > Konvertera enskilda eller flera filer
 

Konvertera enskilda eller flera filer

När du konverterar filer från FileMaker Pro 11 Advanced eller FileMaker Pro 11 eller tidigare till formatet FileMaker Pro 12:

Fristående databasfiler som inte visar relaterade data från andra filer konverterar du var för sig.

Använd konverteringsmetoden för flera filer om du vill konvertera en databas som består av flera relaterade filer eller när du snabbt vill konvertera många filer.

Om det ingår en punkt (.) i filnamnet utöver den som föregår filändelsen, tar du bort den. Om det finns en punkt i ett filnamn läggs inte filändelsen .fmp12 till för den konverterade filen i FileMaker Pro Advanced.

Obs!  Filer med filändelsen .fmp12 behöver inte konverteras och kan öppnas i den aktuella FileMaker Pro Advanced-versionen.

Konvertera en enskild fil

1. Stäng den fil du vill konvertera.

2. Dra filen till ikonen för det aktuella FileMaker Pro Advanced-programmet.

3. I dialogrutan för konvertering, väljer du Byt namn på originalet och anger ett nytt namn om du vill. Klicka sedan på OK.

Det är inte nödvändigt att byta namn på den gamla filen om den har filändelsen .fp7 eftersom en konverterad fil får ändelsen .fmp12.

4. Ange ett filnamn för den nya filen och klicka sedan på Spara för att börja konvertera.

Du kan spara tid genom att klicka på Avbryt när indexet skapas om, vilket skjuter upp indexeringen till senare.

Konvertera flera filer samtidigt

1. Stäng alla filer du vill konvertera.

2. Skapa en ny, tom mapp för de konverterade filerna.

3. Dra filerna eller en mapp med filer som du vill konvertera till ikonen för det aktuella FileMaker Pro Advanced-programmet.

När flera filer från olika mappar konverteras skapas alla de konverterade filerna i en och samma mapp. Filernas ursprungliga platser sparas inte. Om du vill förenkla konverteringen kan du konvertera alla filer samtidigt från en relaterad databas som består av flera filer. Efter konverteringen kan du flytta en uppsättning med filer till en dubblett av den ursprungliga filstrukturen.

4. Välj Öppna alla filer och konvertera vid behov.

5. Klicka på Ange, välj den mapp du skapade i steg 2 och klicka sedan på OK eller Välj.

Viktigt  Välj inte en mapp som innehåller några originalfiler. Om du gör det ändras namnet på de konverterade filerna (genom att ett nummer läggs till i filnamnet), för att de konverterade filerna inte ska skriva över originalfilerna. Denna namnändring kan göra att datakällor (tidigare kallade filreferenser) konverteras på fel sätt, vilket påverkar relationer och andra funktioner som är beroende av datakällor.

6. Klicka på Öppna i dialogrutan Öppna flera filer när du vill starta konverteringen.

Du kan spara tid genom att klicka på Avbryt när indexet skapas om, vilket skjuter upp indexeringen till senare.

Visa konverteringsloggfilen

När du har konverterat filerna kan du använda en textredigerare för att öppna konverteringsloggfilen som finns i den mapp som innehåller den konverterade databasen.

Loggfilen innehåller en journal över konverteringen som just utfördes. Den består av statusmeddelanden som visar att olika filkomponenter konverterades. Den kan innehålla felmeddelanden som indikerar områden där du kanske måste göra manuella korrigeringar i de konverterade filerna innan du testar dem ytterligare.