Skapa och hantera layouter och rapporter > Redigera layouter > Byta ut den tabell som visas i en layout
 

Byta ut den tabell som visas i en layout

När du skapar en layout i en databasfil som innehåller flera tabeller väljer du den tabell som du vill visa poster från i layouten. Du kan byta ut den underliggande tabellen senare om det behövs.

Så här byter du ut den tabell som visas i en layout:

1. Välj den layout som du vill arbeta med på snabbmenyn Layout i layoutläge.

2. Klicka på Tillval för layout Textverktyget i layoutlisten.

3. Välj en tabellförekomst i listan Visa poster från i dialogrutan Tillval för layout.