Administrera databaser > Öppna värdbaserade filer
 
Öppna värdbaserade filer
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer och gruppadministratörer.
Öppna en eller flera databasfiler med statusen stängd.
1. Klicka på fliken Aktivitet > Databaser.
2. Öppna mappen Databaser, den extra databasmappen eller gruppmappen om det behövs.
3. Om du öppnar markerade databaser markerar du minst en stängd databas.
4. Klicka på Menyn Skicka meddelande vid fliken Aktivitet Databaser, välj sedan Öppna eller Öppna alla.
5. Om databasen är krypterad med ett lösenord anger du lösenordet i dialogrutan Öppna krypterat lösenord.
Kommentar
Om du är gruppadministratör måste serveradministratören konfigurera din administratörsgrupp innan du kan öppna värdbaserade databaser i din gruppmapp. Du kan få mer information av serveradministratören.
Om du markerar en mapp i databaslistan öppnas alla filerna i mappen.
Om Status ändras till Kontrollerar håller FileMaker Server på att kontrollera filens struktur innan den öppnas. Kontrollen av en stor fil kan ta flera minuter.
När FileMaker Server öppnar en fil som inte har delning aktiverat, aktiveras den utökade behörigheten fmapp i behörighetsuppsättningen Fullständig åtkomst av databasservern. Se FileMaker Pro Hjälp.
Relaterade avsnitt 
Stänga värdbaserade filer
Koppla från klienter
Administrera databaser