Administrera klienter > Koppla från klienter
 
Koppla från klienter
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer och gruppadministratörer.
Så här kopplar du från en vald klient eller alla klienter från FileMaker Server:
1. Klicka på fliken Aktivitet > Klienter och välj sedan en eller flera klienter.
2. Klicka på Ikon för Skicka meddelande till eller koppla från klient på fliken Aktivitet Klienter och välj sedan Koppla från eller Koppla från alla klienter.
Om du väljer att koppla från alla klienter öppnas dialogrutan Kopplar från alla klienter. Annars öppnas dialogrutan Koppla från klient.
3. Vid meddelande skriver du in meddelandet som ska skickas till klienterna innan de kopplas från.
4. På menyn Fördröjningstid anger du antal minuter från det att meddelandet skickas tills dess att klienterna kopplas från.
Kommentar
Om du är serveradministratör kan du koppla från alla klienter från FileMaker Server. Om du är gruppadministratör kan du endast koppla från klienter som för tillfället är anslutna till databaserna i din administratörsgrupp.
Om du kopplar från en FileMaker-scriptklient stoppas scriptet omedelbart.
Relaterade avsnitt 
Skicka meddelanden till FileMaker-klienter i listan Klienter
Stänga värdbaserade filer
Administrera klienter