Administrera databaser
 
Administrera databaser
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer och gruppadministratörer.
På fliken Aktivitet > Databaser visas en lista med de databaser med FileMaker Server som värd som du har behörighet att hantera.
Om du är inloggad som serveradministratör visas alla värdbaserade databaser på fliken Aktivitet > Databaser.
Om du är gruppadministratör visas alla värdbaserade databaser i din administratörsgruppsmapp på fliken Aktivitet > Databaser.
Om värdbaserade databaser
Om inställningen Öppna databaser som finns i databasmapparna automatiskt är aktiverad på fliken Allmänna inställningar > Starta när FileMaker Server startas blir den automatiskt värd för alla filer i FileMaker Server-databasmappen och den valfria extra databasmappen samt för filerna i undermappar en nivå ned. Mer information finns i Delade databaser.
Visa databasinformation
Om du vill visa detaljerad information om klienter som för tillfället är anslutna till databasen, markerar du databasnamnet och visar sedan avsnittet Detaljer för.
Kommentar
Om du är gruppadministratör måste serveradministratören konfigurera din administratörsgrupp innan du kan hantera databaserna i din gruppmapp. Du kan få mer information av serveradministratören.
Du kan ändra bredden på en kolumn genom att markera kolumnrubrikens kantlinje och dra den vågrätt.
Om du vill ha kolumnerna i en annan ordning klickar du på en kolumnrubrik, drar den och släpper den där du vill ha den.
Relaterade avsnitt 
Rensa databasens krypteringslösenord
Stänga värdbaserade filer
Ladda ned värdbaserade filer
Öppna värdbaserade filer
Pausa och återuppta värdbaserade filer
Skicka meddelanden till klienter som är anslutna till en värdbaserad databas
Verifiera värdbaserade filer