Administrera databaser > Rensa databasens krypteringslösenord
 
Rensa databasens krypteringslösenord
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer och gruppadministratörer.
I FileMaker Pro Advanced kan du använda databaskrypteringsfunktionen om du vill kryptera innehållet i en databasfil. Databaskrypteringen kombinerar databasfilens krypteringslösenord och ett slumpmässigt genererat UUID (Universally Unique Identifier), som även kallas ett salt. I FileMaker Server anger serveradministratören eller gruppadministratören krypteringslösenordet när filen öppnas för delning.
Obs!  Information om hur du krypterar en databas finns i FileMaker Pro Hjälp.
Rensa krypteringslösenord:
1. Klicka på fliken Aktivitet > Databaser.
2. Öppna listan Databaser, den extra databasmappen eller gruppmappen, om det behövs.
3. Markera en eller flera databaser.
4. Klicka på Mappikon och välj sedan Rensa krypteringslösenorden eller Rensa alla krypteringslösenord.
Obs!  Gruppadministratörer kan endast rensa databaskrypteringslösenorden om serveradministratören har gett dem rätt behörighet.
Relaterade avsnitt 
Stänga värdbaserade filer
Öppna värdbaserade filer