Välja ett delningsalternativ

Välj ett av följande alternativ för att dela en kopia av en fil när du exporterar poster, överför filer, sparar och skickar data eller sparar, skickar och skriver ut poster i PDF-format:

Obs! Du kan behöva rulla åt höger eller vänster för att visa en del alternativ.