Exportera poster

  1. Sök efter posterna som ska exporteras. Se Söka efter poster.
  2. Visa layouten.
  3. Tryck på Ikonen för menyn Åtgärder och sedan på Exportera Ikonen Exportera.
  4. (valfritt) Ändra filnamnet.
  5. Välj en filtyp.
  6. Markera de fält som ska exporteras. Tryck sedan på Klar.
  7. (valfritt) Aktivera Använd layoutformatering om du vill exportera numerisk information, datuminformation och tidsinformation med de fältformat som har angetts i den aktuella layouten.
  8. Tryck på Fortsätt.
  9. Välj ett alternativ Se Välja ett delningsalternativ.