Överföra filer

När du överför en fil till din iOS-enhet skapar du en kopia av fjärrfilen. När du gör dataändringar i den lokala filen uppdateras inte fjärrfilen. Du måste använda FileMaker Pro om du vill importera och uppdatera data. Se FileMaker Go Utvecklingshandbok.

Kommentarer:

Överföra filer med hjälp av något av delningsalternativen

 1. Om du arbetar i en fil trycker du på Ikonen för menyn Åtgärder och sedan på Startcenter Ikonen Startcenter.
 2. Tryck på Enhet Ikonen Enhet och sedan på Ikonen Redigera fillista.
 3. Tryck på filen du vill överföra och sedan på Ikonen Dela.
 4. Välj ett alternativ för att överföra filen. Se Välja ett delningsalternativ.

Överföra filer med hjälp av iTunes

 1. Anslut enheten till datorn.
 2. I iTunes väljer du din enhet och klickar sedan på Program.
 3. I avsnittet Fildelning väljer du FileMaker Go i listan Appar.
 4. Gör något av följande:
  • Överför filer till din iOS-enhet genom att dra filerna från din dator till dokumentrutan för FileMaker Go.
  • Överför filer från din iOS-enhet till datorn genom att dra dem från dokumentrutan för FileMaker Go till datorn.