Söka efter poster

Du kan göra en snabbsökning och söka igenom fälten i layouten. Eller också kan du göra en mer komplex sökning i sökläget.

Du kan skapa en ny sökning för att ange vilka data du vill söka efter. Du kan även ange vilka data du vill utesluta. Du kan till exempel söka efter alla fakturor utom de som skapats de senaste 30 dagarna.

Utför en snabbsökning

 1. Tryck på Ikonen Sök.
 2. iPad: Tryck på Snabbsökning Ikonen Snabbsökning.
 3. Skriv ett eller flera ord i sökrutan och tryck sedan på Sök.

Söka efter poster som matchar villkor

 1. Tryck på Ikonen Sök.
 2. Tryck på Skapa ny sökning Ikonen Skapa ny sökning.
 3. I sökposten anger du de villkor du vill söka efter i ett fält. Om du t.ex. vill söka efter poster som innehåller Stockholm för Stad klickar du i fältet Stad och skriver Stockholm.

  Nedan finns sökoperatorer som du kan använda för att ange villkor.

 4. (valfritt) Du kan utföra en AND-sökning genom att ange ytterligare villkor i andra fält i samma sökpost. Du kan t.ex. utföra en sökning där fältet Stad innehåller Stockholm och fältet Efternamn innehåller Andersson.
 5. (valfritt) Du kan utföra en OR-sökning genom att lägga till en ny sökpost:
  • iPhone: Tryck på ikonen Redigera sökpost och sedan på Ny sökpost ikonen Ny sökpost.
  • iPad: Tryck på ikonen Lägg till ny sökpost.
 6. Ange ytterligare kriterier. Du kan t.ex. utföra en sökning där fältet Stad innehåller antingen Stockholm eller Oslo.

 7. Tryck på OK på tangentbordet eller Sök uppe i fönstrets högra hörn.

Söka efter poster som inte matchar villkoren

 1. Tryck på Ikonen Sök.
 2. Tryck på Skapa ny sökning Ikonen Skapa ny sökning.
 3. Tryck på Ikonen Sökpost och sedan på Uteslut matchning.
 4. Ange villkoren som du vill utesluta i ett fält och tryck sedan på OK på tangentbordet eller Sök uppe i fönstrets högra hörn.

Information om avancerade sökinställningar finns i Ändra en sökning.

Visa sökresultat

Efter en sökning kan du svepa med två fingrar eller trycka på pilarna för att bläddra genom de hittade posterna.

Anteckningar

Sökoperatorer

Du kan använda följande operatorer i sökläget. Den enda operatorn som stöds av snabbsökning är dubbla citationstecken (" ").

Operator Beskrivning
= matcha hela ord (eller tomt)
== matcha hela fältet
! sök dubblerade värden
< är mindre än
<= är mindre eller lika med
> är större än
>= är större eller lika med
... intervall
// dagens datum
? ogiltigt datum eller klockslag
@ ett tecken
# en siffra
* noll eller flera tecken
\ skifta nästa tecken
"" matcha fras (från ordstart)
*"" matcha fras (från valfri plats)
~ relaxsökning (endast japanska)