Claris FileMaker-beveiligingshandleiding: tips voor het configureren van beveiligingsopties

Opmerking  Als u in dit document 'FileMaker' ziet staan, bedoelen we zowel FileMaker- als Claris-producten, tenzij anders aangegeven.

In deze handleiding worden de beveiligingsfuncties beschreven die beschikbaar zijn op het FileMaker-platform, evenals de stappen die u als ontwikkelaar van apps op maat, serverbeheerder of IT-professional kunt nemen om deze beveiligingsfuncties toe te passen op uw apps op maat van FileMaker.

Afhankelijk van uw beveiligingsvereisten en certificeringsvereisten, moet u mogelijk extra stappen uitvoeren. Het is uw verantwoordelijkheid dat u deze vereisten volledig begrijpt.

Beveiligingsfuncties van het FileMaker-platform

Met de functies van het FileMaker-platform kunt u gegevenstoegang, bewerkingen en ontwikkelingen in een FileMaker Pro-bestand beheren. Belangrijke functies:

  • Verificatie met accounts: het FileMaker-platform codeert referenties die in apps op maat zijn opgeslagen, waardoor de referenties beschermd zijn. Gebruikers kunnen ook een verificatie uitvoeren via Active Directory, Open Directory of OAuth-identiteitsproviders. In het geval van apps die worden gehost door FileMaker Cloud kunnen gebruikers een verificatie uitvoeren met hun Claris ID-accounts of met een account van een externe identiteitsprovider (IdP) die voor hun team is geconfigureerd.

  • Toegangsbeheer met privilegesets: u definieert machtigingen waarmee de toegangsniveaus tot uw app op maat worden gedefinieerd. U kunt zoveel privilegesets definiĆ«ren als nodig zijn.

  • Codering van gegevens op de schijf en tijdens overdracht: u kunt de gegevens coderen die zijn opgeslagen binnen een app op maat. U kunt ook instellen dat SSL-codering (Secure Socket Layer) is vereist bij overdracht van gegevens tussen FileMaker Server of FileMaker Cloud en FileMaker Pro, FileMaker Go, FileMaker WebDirect, FileMaker Data API, en ODBC-, JDBC- en OData-clienttoepassingen. Als gegevens nog niet zijn gecodeerd, gebeurt dit automatisch in FileMaker Cloud.

  • Bewaking en beheer van servers: met Admin Console (Beheerconsole) kunt u de toegang tot apps op maat bewaken, inactieve gebruikers afmelden en back-ups van uw apps op maat maken. Voor apps op maat die worden gehost door FileMaker Cloud kunnen teambeheerders via de Claris Customer Console gebruikers aan het team toevoegen en groepen gebruikers beheren die toegang tot apps kunnen krijgen.

Het FileMaker-platform gebruikt een universeel beveiligingsmodel waarbij de beveiliging die u voor een bepaalde app op maat instelt van kracht is op alle clients.

Beveiligingsdiagram

Beveiligingsinstellingen die binnen een app op maat zijn gedefinieerd met FileMaker Pro zijn alleen van toepassing op de informatie en het schema (lay-outs, tabellen, velden, relaties en scripts) die in dat bestand zijn opgeslagen.

Beveiligingsinstellingen die zijn geconfigureerd in FileMaker Server en FileMaker Cloud zijn implementatiespecifiek en zijn van toepassing op alle apps op maat die door de server worden gehost.

Opmerkingen 

  • Admin Console verwijst naar Admin Console voor FileMaker Server en FileMaker Cloud, tenzij hiermee een specifiek product wordt beschreven.

  • App op maat, oplossing, database en bestand zijn termen voor items die u maakt en gebruikt met behulp van FileMaker-producten.

  • Zie FileMaker Cloud Help voor informatie over FileMaker Cloud.