Hantera säkerhet > Skapa och redigera kontoåtkomst > Redigera OAuth-kontoåtkomst
 

Redigera OAuth-kontoåtkomst

För filer som delas med FileMaker Server eller FileMaker Cloud for AWS som värd kan användare autentiseras via OAuth-identitetsleverantörer som Amazon, Google eller Microsoft. Det gör att du kan kontrollera åtkomst till dina filer via identitetsleverantörer från tredje part och kan även ge tillgång till ytterligare säkerhetsfunktioner, som multifaktorautentisering, som kräver mer än en autentiseringsmetod.

Obs!  Du kan konfigurera kontoåtkomst för en OAuth-identitetsleverantör i FileMaker Pro Advanced, men autentisering av användare mot en OAuth-identitetsleverantör kan bara utföras för de filer som FileMaker Server eller FileMaker Cloud for AWS är värd för. Filer som delas från andra FileMaker-värdar kan inte autentiseras mot en OAuth-identitetsleverantör.

Så här skapar eller redigerar du åtkomst för konton hos OAuth-identitetsleverantörer:

1. Börja redigera ny eller befintlig kontoåtkomst för en användare eller grupp med Oauth-identitetsleverantör i dialogrutan Hantera säkerhet.

Mer information finns i Skapa och redigera kontoåtkomst.

2. Välj Amazon, Google eller Microsoft Azure AD för Autentisera via.

3. Klicka på Nytt om du vill ge åtkomst till en användare eller grupp. Om du vill ändra en befintlig kontoåtkomstpost ska du markera användaren eller gruppen.

 

För att

Gör så här

Ge en användare åtkomst

Microsoft Azure AD: Välj Användare för Grupp eller användare.

Ange det Användarnamn för kontot som har definierats av OAuth-identitetsleverantören.

Ge en Microsoft Azure AD-grupp åtkomst

Välj Grupp för Grupp eller användare. Ange det Gruppnamn (Objekt-ID) som definierats av OAuth-identitetsleverantören.

4. För Behörighet väljer, skapar eller redigerar du en behörighetsuppsättning.

Mer information finns i Skapa och redigera behörighetsuppsättningar.

Vilken behörighetsuppsättning som tilldelas kontoåtkomsten avgör vad användaren eller gruppen med OAuth-identitetsleverantör får göra i filen.

5. Om du vill aktivera ett konto, markerar du dess kryssruta.

Inaktivera kontoåtkomst för att till exempel konfigurera behörighetsuppsättningar innan du låter användare logga in.

6. Microsoft Azure AD: Om du ger åtkomst till flera grupper eller användare kan du behöva ändra prioritet för kontoåtkomsten.

Mer information finns i Ändra prioritet för kontoåtkomst.

Kommentarer 

Du behöver ange ytterligare tillval i Admin Console för FileMaker Server eller FileMaker Cloud for AWS för att kunna autentisera användare mot en OAuth-identitetsleverantör. Mer information finns i FileMaker Server Hjälp eller FileMaker Cloud for AWS Hjälp i produktdokumentationscentret.