Hantera säkerhet > Skapa och redigera kontoåtkomst > Ändra prioritet för kontoåtkomst
 

Ändra prioritet för kontoåtkomst

När en användare öppnar en fil använder FileMaker-klienter den första kontoåtkomstposten i prioritetsordningen (autentiseringsordningen) som antingen matchar användarens kontonamn eller där användarens kontonamn finns med i gruppen. Alla kontoåtkomstposter som följer efter den första ignoreras. Därför är det viktigt att ange prioritet för kontoåtkomst när någon av situationerna nedan förekommer. I annat fall kan det hända att fel kontoåtkomst används för att öppna filen. Mer information finns i Skapa och redigera kontoåtkomst.

En fil kan innehålla fler än en kontoåtkomstpost som autentiserar samma användare när:

det finns FileMaker-ID-kontoåtkomst för en enskild användare, och för en eller fler grupper där samma användare ingår

det finns kontoåtkomst via FileMaker-fil för en enskild användare och kontoåtkomst via extern server för en grupp som innehåller en användare med samma kontonamn

två eller fler grupper med kontoåtkomst via extern server innehåller samma användare

det finns Microsoft Azure AD-kontoåtkomst för en enskild användare och för en eller fler grupper som samma användare ingår i

två eller fler grupper med kontoåtkomst via Microsoft Azure AD innehåller samma användare

Prioriteten är endast relevant under de specifika omständigheterna som beskrivs ovan. Om du använder kontotyper för enskilda användare spelar prioriteten ingen roll eftersom varje kontoåtkomstpost måste ha ett unikt namn.

Så här ändrar du prioritet för kontoåtkomst:

1. Välj Arkiv-menyn > Hantera > Säkerhet.

2. Dra varje kontoåtkomstnamn till önskad autentiseringsordning.

Kommentarer 

Du behöver fullständig behörighet om du ska ändra prioritet.

Relaterade avsnitt 

Skapa och redigera kontoåtkomst