Hantera säkerhet > Skapa och redigera kontoåtkomst > Redigera åtkomst för FileMaker-ID-konton
 

Redigera åtkomst för FileMaker-ID-konton

För filer som delas med FileMaker Cloud som värd autentiseras användare via FileMaker-ID-konton. I FileMaker Customer Console kan teamledare lägga till FileMaker-ID-användare i ett team och skapa grupper av användare. I en FileMaker Pro Advanced-fil kan du skapa och redigera kontoåtkomst för FileMaker-ID-konton för grupper eller enskilda användare. Den behörighetsuppsättning du tilldelar en grupps åtkomst gäller för alla användare i den gruppen. För enskilda användares åtkomst gäller behörighetsuppsättningen du tilldelar endast för den användaren.

FileMaker-ID-konton

definieras i identitetsleverantörssystemet FileMaker-ID

krävs för och fungerar endast i filer som delas med FileMaker Cloud som värd; inga andra kontotyper kan användas för att öppna den filen

kan inte användas för att öppna en lokal fil

Obs!  Alla filer som delas från FileMaker Cloud måste även ha ett FileMaker-filkonto med behörighetsuppsättningen Full åtkomst så att de kan modifieras innan filen överförs eller sedan den hämtats från värden.

Så här skapar eller redigerar du åtkomst för FileMaker-ID-konton:

1. Logga in i FileMaker-ID i FileMaker Pro Advanced.

Mer information finns i Om FileMaker-ID.

2. Börja redigera ny eller befintlig kontoåtkomst för en FileMaker-ID-grupp eller -användare i dialogrutan Hantera säkerhet.

Mer information finns i Skapa och redigera kontoåtkomst.

3. Välj FileMaker-ID - <Teamnamn> för Autentisera via, där <Teamnamn> är namnet på det team vars grupper eller användare ska få åtkomst till filen.

4. Klicka på Ny om du vill ge åtkomst till en grupp eller en användare. Om du vill ändra en befintlig kontoåtkomstpost ska du markera användaren eller gruppen.

5. Klicka på Grupp eller användarnamn i informationsfönstret.

 

För att

Gör så här

Ange en grupp

Välj ett gruppnamn under Grupper.

Visa en lista över användarna i en grupp

Klicka på Visa användare i gruppen bredvid gruppnamnet.

Ange en användare

Välj ett användarnamn under Användare.

Hitta en grupp eller användare i listan

Skriv några bokstäver ur namnet i sökrutan.

6. Om du vill skapa eller ändra grupper kan teamledare klicka på Hantera grupper för att gå till sidan Grupper i FileMaker Customer Console.

7. För Behörighet väljer, skapar eller redigerar du en behörighetsuppsättning.

Mer information finns i Skapa och redigera behörighetsuppsättningar.

Vilken behörighetsuppsättning som tilldelas kontoåtkomsten avgör vad FileMaker-ID-gruppen eller -användaren får göra i filen.

8. Om du vill aktivera kontoåtkomsten markerar du dess kryssruta.

Inaktivera kontoåtkomst för att till exempel konfigurera behörighetsuppsättningar innan du låter användare logga in.

9. Om du ger åtkomst till flera FileMaker-ID-grupper eller -användare kan du behöva ändra prioritet för kontoåtkomsten.

Mer information finns i Ändra prioritet för kontoåtkomst.

Kommentarer 

När du klickar i rutan under Grupp eller användarnamn kanske användare och grupper inte visas på listan om

den användare du letar efter inte ingår i teamet eller det inte finns några användare i teamet

du arbetar med en fil som inte delas med FileMaker Cloud som värd och du inte har någon Internetanslutning just då

du arbetar med en fil på en värd som inte tillhör teamet

du inte är inloggad i FileMaker-ID.

Mer information om att lägga till FileMaker-ID-användare i ett team och att skapa grupper finns i FileMaker Customer Console Hjälp.