Inkludera delsummor och sluttotaler (guiden Ny layout/rapport)

I den här panelen i guiden Ny layout/rapport kan du skapa en rapport med grupperade data som inkluderar statistikfält med totala data per grupp (t.ex. total försäljning efter region).

Så här inkluderar du statistikfält:

Välj Lägg till delsummor eller Lägg till totalsummor, eller båda.

Kommentarer 

Om du skapar en delstatistikrapport kan du inte välja att skriva fälten över flera rader. Om du väljer fler fält än vad som kommer att få plats på en utskriven sida kommer de att sträcka sig in i den högra marginalen. Försök att ändra sidans orientering till horisontell (liggande), minska utskriftsskalan till mindre än 100 % eller justera fälten i layoutläget manuellt.