Introduktion till FileMaker Pro Advanced > Konvertera provversionen till den fullständiga versionen av FileMaker Pro Advanced
 

Konvertera provversionen till den fullständiga versionen av FileMaker Pro Advanced

Du kan konvertera din provversion av FileMaker Pro Advanced till den fullständiga versionen av FileMaker Pro Advanced utan att först avinstallera provversionen. Alla inställningar, listan över nyligen öppnade filer samt favoritfiler och värdar bevaras, så att du kan fortsätta att arbeta ostört med dina data i FileMaker Pro Advanced.

Obs!  Du behöver en internetuppkoppling om du ska konvertera en provversion av FileMaker Pro Advanced enligt anvisningarna nedan.

Så här konverterar du provversionen till den fullständiga versionen av FileMaker Pro Advanced:

1. Starta din provupplaga av FileMaker Pro Advanced. I dialogrutan för provversionen av FileMaker Pro Advanced som visas klickar du på Köp nu.

Om provversionen redan är öppen går du till Hjälp > Köp FileMaker Pro Advanced.

2. Följ anvisningarna på skärmen när du vill köpa FileMaker Pro Advanced.

Du kommer att få licensnyckeln via e-post. Förvara licensnyckeln på en säker plats om programmet skulle behöva installeras på nytt.

3. När du har fått licensnyckeln går du tillbaka till dialogrutan för provversionen av FileMaker Pro Advanced och klickar på Ange licensnyckel.

4. I nästa dialogruta för provversionen av FileMaker Pro Advanced anger du ditt namn, organisation (frivilligt) och licensnyckeln för den nya produkten. Klicka på OK.

Windows: Du kanske blir ombedd att ange inloggningsuppgifter för administratören på datorn.

Om du har angett en uppgraderingslicensnyckel i dialogrutan för provversionen av FileMaker Pro Advanced, visas dialogrutan för uppgradering av FileMaker Pro Advanced. Ange ditt användarnamn, organisation (frivilligt) och licensnyckeln för den tidigare produkten. Klicka på OK.

5. Du kan nu börja arbeta med den fullständiga versionen av FileMaker Pro Advanced.

Kommentarer 

Det går inte att skapa runtime-lösningar i provversionen.