Skydda databaser > Skapa och redigera behörighetsuppsättningar > Ändra den utökade behörigheten för en behörighetsuppsättning
 
Ändra den utökade behörigheten för en behörighetsuppsättning
Behörighetsuppsättningarna kan begränsa den utökade behörigheten, som avgör om och hur en delad fil ska vara åtkomlig.
Så här ändrar du den utökade behörigheten för en behörighetsuppsättning:
1. Börja redigera en ny eller befintlig behörighetsuppsättning i dialogrutan Ändra behörighetsuppsättning.
Mer information finns i Skapa och redigera behörighetsuppsättningar.
Obs!  Om kommandot Arkiv > Hantera > Säkerhet är nedtonat tillåter inte din behörighet att du väljer det. Läs om en annan möjlighet att ändra utökad behörighet nedan.
2. Markera den utökade behörighet du vill aktivera och markera dem som du vill inaktivera i listan Utökad behörighet.
Följande tabell innehåller den utökade standardbehörighet som är tillgänglig.
 
Nyckelord
Den utökade behörigheten ...
... bestämmer om en behörighet tillåter
fmwebdirect
Åtkomst till en databasfil i en webbläsare via FileMaker WebDirect.
fmxdbc
Åtkomst via ODBC/JDBC
Att användaren öppnar en databasfil som en ODBC- eller JDBC-datakälla.
fmapp
Åtkomst via FileMaker Network, scripts på serversidan eller FileMaker Go
Att användaren öppnar en delad fil (antingen en fil som delas från FileMaker Pro eller en fil som delas från FileMaker Server och som FileMaker Server är värd för).
fmreauthenticate10
Kräv ny autentisering efter det angivna antalet minuter i viloläge/bakgrunden
Öppna en fil i FileMaker Pro eller FileMaker Go utan att behöva logga in igen efter viloläge eller efter användning av annat program. Standardtiden är 10 minuter.
fmxml
Tillgång via XML-webbpublicering – endast FMS
Åtkomst till en databasfil från en webbläsare eller ett annat program via XML webbpublicering – endast via FileMaker Server.
fmphp
Tillgång via PHP-webbpublicering – endast FMS
Åtkomst till en databasfil från en webbläsare eller ett annat program via PHP webbpublicering – endast via FileMaker Server.
fmrest
Åtkomst via FileMaker Data API – endast FMS
Åtkomst till en databasfil från en webbtjänst via FileMaker Data API – endast FileMaker Server. Se Guide för FileMaker Data API.
fmextscriptaccess
Tillåt att Apple events och ActiveX utför FileMaker-åtgärder
Ansluta till en databasfil från ett annat program.
fmurlscript
Tillåt att URL:er utför FileMaker-script
Utföra ett script från en URL.
3. Klicka på OK och sedan på OK i dialogrutan Hantera säkerhet.
Kommentar 
Skapa inte utökade behörigheter som inleds med "fm"; nyckelord med detta prefix är reserverade för FileMaker.
När du aktiverar utökad behörighet gör du det bara tillåtet för vissa behörighetsuppsättningar att använda delade data. För att den delade informationen faktiskt ska kunna användas måste du också konfigurera delning för den önskade typen av åtkomst. Mer information finns i Dela filer i ett nätverk, Dela FileMaker Pro-data via ODBC eller JDBC eller Publicera databaser på webben.
När du konfigurerar inställningar för delning via FileMaker-nätverket, ODBC/JDBC eller FileMaker WebDirect kan du aktivera delning för alla användare eller vissa behörighetsuppsättningar, förutsatt att din egen behörighetsuppsättning tillåter detta. Metoden är tillgänglig för alla konton som har en behörighetsuppsättning med behörigheten Hantera utökad behörighet och den kan därför användas av konton som inte har behörighetsuppsättningen Full åtkomst. Se Ändra annan behörighet, Dela filer i ett nätverk, Använda ODBC och JDBC tillsammans med FileMaker Pro eller Publicera databaser med FileMaker WebDirect.
Om en fil har konfigurerats för att spara lösenordet i ditt valv (Windows) eller nyckelhanterare (macOS och iOS) och den utökade behörigheten fmreauthenticate är aktiverad, kommer du inte att bli tillfrågad om kontouppgifter, såvida inte lösenordet är ogiltigt eller om det aktuella kontonamnet inte matchar kontonamnet som lagrats i ditt valv eller din nyckelhanterare.
Relaterade avsnitt 
Om konton, behörighetsuppsättningar och utökad behörighet
Skapa och redigera utökad behörighet
Script med ActiveX Automation (Windows)
Script med Apple Events (macOS)
Öppna filer med en URL-adress