Referens > Funktioner > Containerfunktioner > CryptEncryptBase64
 
CryptEncryptBase64
Användning 
Krypterar data med den angivna nyckeln och returnerar text i Base64-format.
Format 
CryptEncryptBase64(data;nyckel)
Parametrar 
data – alla textuttryck eller fält som ska krypteras.
nyckel – alla uttryck eller fält som nyckel för att kryptera data med.
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 16.0
Beskrivning 
Använd funktionerna CryptEncryptBase64 och CryptDecryptBase64 för att kryptera och dekryptera fältdata.
Den här funktionen fungerar på samma sätt som funktionen CryptEncrypt, förutom att den returnerar krypterade data som Base64-kodad text i enlighet med RFC 4648-standarden.
Kommentar 
Genom att koda binära data som Base64-kodad text ökar deras storlek med en tredjedel.
Denna funktion stöds inte i runtime-lösningar och returnerar "?".
Exempel 1 
Returnerar krypterade data som text som kan börja med YdJuEZueje5ybjg903wuVFYAOLy.
CryptEncryptBase64 ( ”Det här ska skyddas” ; ”Mitt hemliga lösenord” )
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler