Referens > Funktioner > Containerfunktioner > CryptEncrypt
 
CryptEncrypt
Användning 
Krypterar data med den angivna nyckeln och returnerar containerdata.
Format 
CryptEncrypt(data;nyckel)
Parametrar 
data – alla textuttryck eller fält som ska krypteras.
nyckel – alla uttryck eller fält som nyckel för att kryptera data med.
Returnerad datatyp 
container
Kommer från 
FileMaker Pro 16.0
Beskrivning 
Använd funktionerna CryptEncrypt och CryptDecrypt för att kryptera och dekryptera fältdata.
CryptEncrypt accepterar text eller containerdata och returnerar containerdata som en binärfil med namnet encrypted.data. Den här funktionen använder PBKDF2-algoritmen för att konvertera parametern nyckel till en kryptografisk nyckel. Den här nyckeln används för att kryptera data med hjälp av den AES-GCM-autentiserade krypteringsalgoritmen på 128-bitarsnivån. Den returnerade filen innehåller ett krypterat SHA256-kondensat av data, vilket används för att validera data under dekrypteringen.
Kommentar 
Denna funktion stöds inte i runtime-lösningar och returnerar "?".
Exempel 1 
Returnerar containerdata i en fil med namnet encrypted.data.
CryptEncrypt ( ”Det här ska skyddas” ; ”Mitt hemliga lösenord” )
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler