Referens > Funktioner > Containerfunktioner > CryptDecrypt
 
CryptDecrypt
Användning 
Dekrypterar containerdata med den angivna nyckeln och returnerar text eller containerdata.
Format 
CryptDecrypt(container;nyckel)
Parametrar 
container – containerdata returneras av funktionen CryptEncrypt.
nyckel – alla textuttryck eller fält som innehåller samma nyckel som använts för att kryptera container.
Returnerad datatyp 
text, container
Kommer från 
FileMaker Pro 16.0
Beskrivning 
Den här funktionen accepterar containerdata som skapats av funktionen CryptEncrypt och samma nyckel som användes för att kryptera dessa data. Dekrypterade data returneras som samma typ (text eller containerdata) de var före krypteringen.
Kommentar 
Denna funktion stöds inte i runtime-lösningar och returnerar "?".
Exempel 1 
Returnerar Det här ska skyddas, texten som krypterades med hjälp av CryptEncrypt med samma nyckel.
CryptDecrypt (
CryptEncrypt ( ”Det här ska skyddas” ; ”Mitt hemliga lösenord” ) ;
”Mitt hemliga lösenord”
)
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler