Arbeta med data i containerfält

Du kan trycka i ett containerfält om du vill visa eller spela upp mediefiler, lägga till och ta foton, lägga till och spela videofiler, infoga en signatur, lägga till och spela in ljud, skanna streckkoder, visa och lägga till filer samt ersätta och exportera data.

Du kan även använda scriptsteget Infoga från enhet när du vill mata in innehåll i ett containerfält. Se FileMaker Pro Hjälp.

Använda gester för att arbeta med mediefiler

Använd följande gester när du vill arbeta med mediefiler i containrar:

Använd följande gester när du vill arbeta med mediefiler i helskärmsläge:

Lägga till och arbeta med innehåll i ett containerfält

 1. Tryck på containerfältet i en post.
 2. Om det redan finns innehåll i fältet trycker du på Ersätt Ikonen Ersätt.

  För att Gör så här
  Lägga till ett foto eller en video till en post Tryck på Foton Ikonen Foton. Tryck på Kamerarulle eller ett album och välj sedan bilden eller videon.
  Ta en bild eller spela in en video Tryck på Kamera Ikonen Kamera. Ta bilden eller spela in videon och tryck sedan på Använd foto eller Ta om.
  Spela in ljud Tryck på Ljud Ikonen Ljud. Tryck på Starta för att börja spela in. Tryck på Spara när du vill sluta spela in och spara filen.
  Lägga till en signatur till en post Tryck på Signatur Ikonen Signatur och mata sedan in din signatur. Tryck på Acceptera för att spara signaturen.
  Lägga till ett objekt från ditt iTunes-bibliotek till en post Tryck på Musik Ikonen Musik och välj sedan objektet från iTunes-biblioteket.
  Importera en fil till ett containerfält Importera en fil från
  • din iOS-enhet genom att trycka på Arkiv Ikonen Arkiv och sedan på en fil för att importera till containerfältet.
  • iCloud Drive eller en utomstående filleverantör genom att trycka på Platser Ikonen Platser. Tryck på en fil i listan eller från en mapp i listan. Om du vill välja en annan plats trycker du på Platser och sedan på en filleverantör.
  Exportera innehållet i ett containerfält Tryck på Exportera Ikonen Exportera och sedan Fortsätt. Välj ett alternativ för att exportera filen.

Anteckningar