Skanna streckkoder

Du kan skanna en streckkod i ett container- eller textfält. Du kan också använda scripsteget Infoga från enhet i FileMaker Pro. Se FileMaker Pro Hjälp.

Skanna en streckkod till ett containerfält

  1. Tryck på containerfältet.
  2. Om du ersätter befintliga data i ett containerfält trycker du på Ersätt Ikonen Ersätt.
  3. Tryck på Streckkod Ikonen Streckkod och använd sedan kameran för att skanna streckkoden.

Skanna streckkoden till ett textfält

  1. Tryck på textfältet.
  2. Tryck på Ikonen Sätt in data och tryck sedan på Streckkod Ikonen Streckkod.
  3. Använd kameran för att skanna streckkoden.

Tips för skanning av streckkoder