Ändra en sökning

Efter att du har utfört en sökning i sökläget kan du ändra sökningen.

Ändra den senaste sökposten

 1. Utför en sökning i sökläget. Se Söka efter poster.
 2. Tryck på ikonen Sök och tryck sedan på Ändra senaste sökning ikonen Ändra senaste sökning.
 3. Ange sökvillkor.
 4. Tryck på Sök.

Förfina din sökning (minska antalet träffar)

 1. Utför en sökning i sökläget. Se Söka efter poster.
 2. Tryck på Ikonen Sök och sedan på Förfina sökning Ikonen Förfina sökning.
 3. Ange villkoret att förfina sökningen med och tryck sedan på Sök.

Utvidga din sökning (öka antalet träffar)

 1. Utför en sökning i sökläget.
 2. Tryck på Ikonen Sök och sedan på Utvidga sökning Ikonen Utvidga sökning.
 3. Ange villkoret att utvidga sökningen med och tryck sedan på Sök.

Dölja poster från en uppsättning hittade poster

Alla poster som inte ingår bland de hittade posterna har uteslutits. Du kan utesluta ytterligare poster utan att utföra en ny sökning.

Uteslutna poster tas bara bort från de hittade posterna tillfälligt. De finns kvar i filen.

 1. Utför en sökning i sökläget.
 2. Om du vill utesluta en specifik post går du till den posten i hittade poster.
 3. Tryck på Ikonen Postnavigering och sedan på Uteslut poster Ikonen Uteslut poster.
 4. Om du vill utesluta den aktuella posten trycker du på Uteslut. Du kan också skriva antalet poster som ska uteslutas. Det angivna antalet poster utesluts från hittade poster med början från den aktuella posten.

  Tips! Om du inte är säker på hur många poster som kommer efter den aktuella posten kan det vara bra att skriva ett högt nummer. FileMaker Go visar antalet poster du kan utesluta.

Du kan visa de uteslutna (dolda) posterna genom att trycka på Ikonen Postnavigering och sedan på Visa uteslutna Ikonen Visa uteslutna poster.