Claris FileMaker 19 Säkerhet: Bästa praxis för att konfigurera säkerhetstillval

Säkerhetsöversikt för FileMaker

Om denna guide

Säkerhetsfunktioner i FileMaker-plattformen

Systemkrav

Säkerhet för utvecklare av anpassade appar

Översikt

Autentisera användare

Definiera behörighetsuppsättningar

Kryptera data

Begränsa åtkomsten till den anpassade appen med layouter

Ge betrodda användare begränsad möjlighet att hantera säkerhet

Använd funktioner, scripts och scripttriggers för att öka säkerheten

Begränsa referenser till en anpassad app

Ange ett lägsta krav för klientversion

Aktivera plugin-program

Säkerhet för serveradministratörer

Översikt

Aktivera extern autentisering

Aktivera autentisering via OAuth-identitetsleverantör

Aktivera Claris-ID- eller extern IdP-autentisering för grupper och användare

Begränsa listan med delade anpassade appar

Begär lösenord för värdbaserade filer

Visa loggfiler

Koppla bort inaktiva användare

Ställa in säkerhetskopiering

Lägga till administratörer

Bestäm om du ska tillåta scriptsteget Utför script på server

Aktivera plugin-program i FileMaker Server och FileMaker Cloud for AWS

Kontrollera att e-postmeddelanden är säkra

Säkerhet för IT-professionella

Översikt

Kontrollera den dator som kör FileMaker Server

Installera FileMaker Server-komponenter bakom brandväggen

Ställa in SSL-kryptering

Java-säkerhet

PHP-säkerhet

Byta ut den webbserversida som är standard

Övrigt om säkerhet

Tillämpa uppdateringar regelbundet

Använd starka lösenord

Testa säkerhetsinställningar

Följa regelkraven

Informera användarna

Fler resurser

Snabbguider för rutinmässiga uppgifter

Krypteringstyper som används av FileMaker-plattformen

Portar som används av FileMaker Server och FileMaker Cloud for AWS

Feedback