Handleiding Claris FileMaker WebDirect 19

Inleiding

Claris™ FileMaker WebDirect™ is een Claris FileMaker®-client voor gebruik in combinatie met Claris FileMaker Server, FileMaker Cloud® for AWS of FileMaker Cloud waarmee gebruikers via internet met uw apps op maat kunnen werken. Met Claris FileMaker Pro kunt u apps op maat maken en met FileMaker Server of een FileMaker Cloud-product kunt u vervolgens uw apps hosten, beheren en configureren.

Wanneer u gegevens op het web publiceert, is beveiliging van belang. Raadpleeg de beveiligingsrichtlijnen in de FileMaker-beveiligingshandleiding, FileMaker Pro Help, FileMaker Server Help en de FileMaker Cloud-productdocumentatie in het Centrum voor productdocumentatie.

Voor informatie over de minimale hardware- en softwarevereisten raadpleegt u de systeemvereisten van FileMaker Server.

Over deze handleiding

Over FileMaker WebDirect

Werking van FileMaker WebDirect

Verbinding maken via het internet of een intranet

Een FileMaker WebDirect-app op maat ontwerpen

Stap 1: Plan uw FileMaker WebDirect-app op maat

Stap 2: begrijp de mogelijkheden van FileMaker WebDirect

Stap 3: optimaliseer de prestaties

Stap 4: ontwerp lay-outs voor mobiele browsers

Stap 5: verberg de menu- en statusbalk

Stap 6: configureer taken voor internetgebruikers

Stap 7: geef gebruikers de mogelijkheid om het bestand te sluiten

Stap 8: controleer de functies, scripts en scriptactiveringen in uw app op maat

Stap 9: configureer externe gegevensbronnen

Een FileMaker WebDirect-app op maat publiceren

Een FileMaker WebDirect-app op maat delen

FileMaker WebDirect-instellingen in Admin Console

Een FileMaker WebDirect-app op maat openen

Aandachtspunten bij het ontwerp

Bepaalde aspecten van FileMaker Pro Advanced-apps op maat vertonen ander gedrag op het internet. Houd tijdens het ontwerp van uw app op maat rekening met het volgende:

Algemeen

Maximumaantal verbindingen

Mobiele browsers

Velden

Vensterbesturingselementen

Popover-vensters

Knoppenbalken

Web viewers

Randen en opvulling

Verborgen voorwaarden

tabvolgorde

App op maat met meerdere bestanden

Implementaties met meerdere computers

Feedback