Claris FileMaker 19-beveiligingshandleiding: tips voor het configureren van beveiligingsopties

Overzicht van FileMaker-beveiliging

Over deze handleiding

Beveiligingsfuncties van het FileMaker-platform

Systeemvereisten

Beveiliging voor ontwikkelaars van apps op maat

Overzicht

Gebruikers verifiëren

Privilegesets definiëren

Gegevens coderen

Toegang tot de app op maat beperken via lay-outs

Beperkte mogelijkheden om beveiliging te beheren toekennen aan vertrouwde gebruikers

Functies, scripts en scriptactiveringen gebruiken om de beveiliging te verbeteren

Verwijzingen naar een app op maat beperken

Een minimumeis aan de clientversie instellen

Plug-ins inschakelen

Beveiliging voor serverbeheerders

Overzicht

Externe verificatie inschakelen

Verificatie met een OAuth-identiteitsprovider inschakelen

Claris ID-verificatie of verificatie met externe IdP inschakelen voor groepen en gebruikers

De lijst van gehoste apps op maat beperken

Verplichte wachtwoorden voor gehoste bestanden

Logbestanden bekijken

Inactieve gebruikers afmelden

Back-ups instellen

Beheerders toevoegen

Bepalen of u de scriptstap Perform Script on Server (Script uitvoeren op server) wilt toestaan

Plug-ins inschakelen in FileMaker Server en FileMaker Cloud for AWS

Zorgen dat e-mailmeldingen beveiligd zijn

Beveiliging voor IT-professionals

Overzicht

De computer beveiligen waarop FileMaker Server wordt uitgevoerd

FileMaker Server-componenten achter de firewall installeren

SSL-codering instellen

Beveiligingsoverwegingen voor Java

Beveiligingsoverwegingen voor PHP

De standaardpagina van de webserver vervangen

Andere beveiligingsoverwegingen

Regelmatig updates toepassen

Sterke wachtwoorden gebruiken

Beveiligingsinstellingen testen

Voldoen aan wettelijke vereisten

Gebruikers informeren

Extra bronnen

Beknopte handleiding voor veelgebruikte acties

Typen codering die op het Filemaker-platform worden gebruikt

Poorten die worden gebruikt door FileMaker Server en FileMaker Cloud for AWS

Feedback