Claris FileMaker Go 19 Help

Aan de slag met FileMaker Go

Overzicht

FileMaker Go gebruiken met een Claris ID-account

Bestanden openen

Verbinding maken met bestanden

Bestanden overbrengen

Werken met bestanden en hosts

Vensters beheren

Werken met gegevens

Records toevoegen en verwijderen

Werken met records

FileMaker-lay-outs en -weergaven selecteren

Werken met gegevens in containervelden

Werken met scripts

Streepjescodes scannen

Gegevens afdrukken

Sorteren en zoeken

Records sorteren

Records zoeken

Gegevens delen

Gegevens opslaan en verzenden

Records opslaan, verzenden en afdrukken als PDF's

Records exporteren

Opties voor delen kiezen

Sneltoetsen (iOS en iPadOS)

Over sneltoetsen

Algemeen

Waarden invoegen of plakken

Tekststijl

Tekstbewerking