Hantera säkerhet > Skapa och redigera behörighetsuppsättningar > Ändra behörighet för värdelistor
 

Ändra behörighet för värdelistor

Behörighetsuppsättningarna kan begränsa åtkomsten till värdelistor i en fil. Du kan ange följande för en fil:

Behörighet för alla värdelistor: du kan tillåta att värdelistor visas, ändras och raderas eller bara visas.

Anpassad behörighet för enskilda värdelistor: för varje värdelista kan du ange om den ska vara ändringsbar, endast visningsbar eller inte tillgänglig.

Så här redigerar du behörigheter för alla värdelistor:

1. Börja redigera en ny eller befintlig behörighetsuppsättning i dialogrutan Ändra behörighetsuppsättning.

Mer information finns i Skapa och redigera behörighetsuppsättningar.

2. I området Behörighet till data och design väljer du Alla ändringsbara, Alla med endast visning eller Alla utan behörighet vid Värdelistor. De här tillvalen tillåter eller förhindrar följande:

Alla ändringsbara gör att användaren kan visa, ändra, duplicera och radera värdelistor samt skapa nya värdelistor.

Alla med endast visning tillåter bara användaren att visa befintliga värdelistor. Hindrar dig från att öppna dialogrutan Hantera värdelistor och skapa eller redigera värdelistor.

Alla utan behörighet hindrar användaren från att visa värden i alla värdelistor. Förhindrar visning av namn på värdelistor i dialogrutan Sortera och andra dialogrutor som innehåller namn på värdelistor. Hindrar dig från att öppna dialogrutan Hantera värdelistor och skapa eller redigera värdelistor.

Så här redigerar du behörigheter för enskilda värdelistor:

1. Börja redigera en ny eller befintlig behörighetsuppsättning i dialogrutan Ändra behörighetsuppsättning.

Mer information finns i Skapa och redigera behörighetsuppsättningar.

2. Vid Värdelistor i området Behörighet till data och design väljer du Anpassad behörighet. Markera varje värdelista i dialogrutan Anpassad behörighet för värdelistor och ange önskad behörighet för den (eller markera Ny värdelista om du vill ange behörighet för alla nya värdelistor som skapas). När du är klar med att ange behörighet för enskilda värdelistor klickar du på OK.

 

För att

... gör du så här i dialogrutan
Anpassad scriptbehörighet

Tillåta att användaren visar, ändrar och raderar värdelistan

Välj kan ändras vid Behörighet.

Tillåta att användaren bara visar värdelistan. Förhindrar redigering av värdelistan i dialogrutan Hantera värdelistor.

Välj endast visning vid Behörighet.

Förhindra att användaren visar värdena i en värdelista. (<Ingen behörighet> visas i listan i stället för värdena i listan.) Förhindrar redigering av värdelistan i dialogrutan Hantera värdelistor.

Välj ingen åtkomst vid Behörighet.

Tillåta att användaren skapar nya värdelistor och duplicerar alla visningsbara värdelistor

Markera Tillåt att nya värdelistor skapas.

Kommentarer 

Genom att ställa in behörigheten för en värdelista till Endast granskning eller välja Alla med endast visning, förbjuder du att dialogrutan Hantera värdelistor öppnas för att skapa eller redigera värdelistor. Men även om en behörighet för värdelistor är inställd på endast visning, kan du göra en värdelista ändringsbar för användare med rätt behörighet genom att utforma fältobjektet med tillval som tillåter att nya värden läggs till i värdelistan eller att befintliga värden i värdelistan ändras (eller bådadera). Mer information finns i Konfigurera ett fält så att det visas som en meny, en grupp av kryssrutor eller någon annan kontroll.

För värdelistor med ODBC-data stöds inte behörigheterna Ingen åtkomst och Begränsad. Om du vill hindra en användare från att se ODBC-data i en värdelista måste du först införa säkerhet på radnivå i den externa SQL-databasen.