Referens > Ange inställningar > Ange inställningar för tillåtna värdar och plugin-program
 

Ange inställningar för tillåtna värdar och plugin-program

Du kan få meddelanden i FileMaker Pro Advanced när du försöker

ansluta till en värd som inte har stöd för krypterade anslutningar eller vars SSL-certifikat inte kan verifieras

läsa in ett plugin-program som inte har signerats av utvecklaren

När du ansluter till värdar

Exempel på anslutningsförsök då ett meddelande kan visas är att öppna en fil som FileMaker Pro Advanced eller FileMaker Server är värd för, skicka e-post till en SMTP-server via en säker anslutning eller utföra vissa scriptsteg.

Gör något av följande om du ser det här meddelandet:

Om du alltid vill ansluta till värden väljer du Tillåt alltid anslutning till den här värden och klickar sedan på Anslut. FileMaker Pro Advanced ansluter till värden och lägger till den i tillåtet-listan (i dialogrutan Inställningar). Du kommer inte att få fler meddelanden om den här värden för samma fel.

Om du vill ansluta utan att lägga till värden i listan med tillåtna värdar klickar du på Anslut.

Om du är osäker på om anslutningen till värden ska tillåtas klickar du på Avbryt och kontaktar lösningens utvecklare.

När du läser in plugin-program

Om ett plugin-program är aktiverat försöker FileMaker Pro Advanced läsa in det när det har installerats och varje gång FileMaker Pro Advanced startas. Om ett aktiverat plugin-program inte har signerats digitalt av utvecklaren kan det hända att ett meddelande visas i FileMaker Pro Advanced om att det inte går att avgöra om plugin-programmet har modifierats sedan utvecklaren skapade det.

Gör något av följande om du ser det här meddelandet:

Välj Läs alltid in det här plugin-programmet om du vill göra det och klicka sedan på Läs in plugin-program. FileMaker Pro Advanced läser in plugin-programmet och lägger till det på tillåtet-listan. Inga fler meddelanden visas för det här plugin-programmet.

Om du vill läsa in plugin-programmet utan att lägga till det på tillåtet-listan klickar du på Läs in plugin-program.

Om du är osäker på om du ska tillåta att plugin-programmet blir inläst ska du klicka på Avbryt och kontakta plugin-programmets utvecklare.

Så här tar du bort värdar och plugin-program från tillåtet-listan:

1. Windows: Välj Redigera-menyn > Inställningar.

macOS: Välj FileMaker Pro Advanced > Inställningar.

2. Markera en eller flera värdar eller plugin-program på fliken Tillåtet och tryck sedan på Backsteg.

Kommentarer 

I FileMaker Pro Advanced tillåts automatiskt anslutningar till värdar med verifierade SSL-certifikat och inläsning av signerade plugin-program; de läggs inte till på tillåtet-listan.

För varje konto i en dators operativsystem kontrollerar användaren vilka värdar och plugin-program som läggs till i den användarens tillåtet-lista. Användarens lista gäller för alla FileMaker Pro Advanced-filer som användaren öppnar.

Relaterade avsnitt 

Öppna delade filer som klient

Installera Plug-in