Hantera säkerhet > Skapa och redigera kontoåtkomst > Redigera FileMaker-filkonton
 

Redigera FileMaker-filkonton

Du kan skapa och redigera FileMaker-filkonton för enskilda användare. Du måste ange en behörighetsuppsättning för varje nytt konto. Mer information finns i Om konton, behörighetsuppsättningar och utökad behörighet.

FileMaker-filkonton:

lagrar kontonamn och lösenord i FileMaker Pro Advanced-filen

kräver ingen extern identitetsleverantör eller autentiseringsserver för att logga in

krävs för att öppna en lokal, lösenordsskyddad fil; ett FileMaker-filkonto med behörighetsuppsättningen Full åtkomst krävs för att göra ändringar i ett konto som har behörighetsuppsättningen Full åtkomst

Om det behövs kan du även ändra prioriteten (eller autentiseringsordningen) för FileMaker-filen och den externa servern tillsammans. Prioriteten avgör i vilken ordning FileMaker-värden söker igenom kontoåtkomstlistan efter en giltig användare eller grupp.

Varning  Lösenord för FileMaker-filkonton lagras i FileMaker Pro Advanced-filen och kan inte återställas om någon glömt dem. Se till att du kommer ihåg kontonamnet och lösenordet som hör till behörighetsuppsättningen Full åtkomst. Skriv ned uppgifterna och förvara dem på en säker plats. Om du tappar bort eller glömmer det här kontonamnet och lösenordet kanske du inte kan öppna eller ändra filen.

Så här skapar eller redigerar du ett FileMaker-filkonto:

1. Börja redigera ett nytt eller befintligt FileMaker-filkonto i dialogrutan Hantera säkerhet.

Mer information finns i Skapa och redigera kontoåtkomst.

2. Vid Autentisera via väljer du FileMaker-fil eller extern server.

3. Om du vill skapa ett nytt konto klickar du på Ny. Om du vill ändra ett befintliga konto, markerar du kontot.

4. I informationsfönstret väljer du FileMaker-fil vid Autentisera via.

5. Vid Kontonamn anger du eller ändrar kontonamnet.

Kontonamn skiljer inte mellan versaler och gemener.

6. Om du vill ange eller ändra lösenord klickar du på Knappen Penna för Lösenord och sedan anger du och verifierar lösenordet. Klicka på Ange lösenord.

Lösenord skiljer mellan versaler och gemener. När du skapar ett lösenord bör du kontrollera att skiftlåstangenten på tangentbordet inte är aktiverad.

7. Om du vill att kontoanvändaren ska välja ett nytt lösenord nästa gång de loggar in, väljer du Kräv att lösenord ändras vid nästa inloggning.

8. För Behörighet väljer, skapar eller redigerar du en behörighetsuppsättning.

Mer information finns i Skapa och redigera behörighetsuppsättningar.

9. Om du vill aktivera ett konto, markerar du dess kryssruta.

Inaktivera konton till exempel för att konfigurera behörighetsuppsättningar innan du låter användare logga in.

Kommentarer 

För FileMaker-filkonton kan du konfigurera behörighetsuppsättningar så att de regelbundet kräver byte av lösenord. Mer information finns i Ändra annan behörighet.

Relaterade avsnitt 

Skapa och redigera kontoåtkomst

Skapa och redigera behörighetsuppsättningar

Skapa och redigera utökad behörighet

Om kontona Admin och Gäst