Övervaka FileMaker Server > Visa loggfilsposter
 

Visa loggfilsposter

FileMaker Server spårar aktivitet, klientåtkomst och annan information när det körs och denna information lagras i loggfiler.

1. Klicka på fliken Konfiguration > Loggning.

2. Vid Loggfiler klickar du på Välj logg att hämta och väljer sedan en eller flera loggfiler.

 

För denna information

Välj

Serverhändelser

event.log

Mer information finns i Händelselogg.

Serveråtkomst

access.log

Mer information finns i Åtkomstlogg.

Webbpubliceringskärna, Anpassad webbpublicering och FileMaker WebDirect

wpe.log

Mer information finns i Webbpubliceringsloggar.

FileMaker Data API

fmdapi.log

Mer information finns i FileMaker Data API-logg.

Statistik för längsta anrop

topcallstats.log

Obs!  Filen topcallstats.log finns bara för hämtning när inställningen Statistik om längsta anrop är aktiverad. Mer information finns i Statistiklogg för längsta anrop.

Kommentarer 

I en driftsättning med flera datorer finns loggfilerna i huvuddatorn.

Loggfiler finns i mappen Logs:

Windows: [enhet]:\Program\FileMaker\FileMaker Server\Logs

Om du installerar FileMaker Server på en plats som inte är standard ersätts inledningen av standardsökvägen, \Program\FileMaker\FileMaker Server, med den sökväg som du anger under installationen. Till exempel: \Min_sökväg\Logs

macOS: /Bibliotek/FileMaker Server/Logs

Öppna inte loggfilerna direkt i mappen Logs medan FileMaker Server-processer körs. Processerna kan hålla på att skriva till filen. Hämta istället loggfilen till en annan mapp eller gör en kopia av loggfilen som du vill öppna. Öppna loggfilerna med valfritt program som kan öppna vanliga textfiler eller med programmet Systemmeddelanden i macOS. Du kan öppna loggfilerna i Systemmeddelanden i macOS medan FileMaker Server körs. Händelserna loggas kontinuerligt och den senaste posten finns längst ned i fönstret i programmet Systemmeddelanden.

Relaterade avsnitt 

Övervaka FileMaker Server