Dela databaser
 

Dela databaser

Innan du kan dela FileMaker Pro Advanced-databasfiler är det viktigt att filerna förbereds för delning. Nedanstående anvisningar ger en översikt över processen.

1. Redigera kontona och behörighetsuppsättningarna som klienterna kommer att använda för delad åtkomst. Mer information finns i Redigera konton och behörighetsuppsättningar.

2. Överför databasfilerna till FileMaker Server. Mer information finns i Överföra databasfiler med FileMaker Pro Advanced.

3. Kontrollera statusen för filerna på sidan Databaser och se till att filerna är åtkomliga för FileMaker-klienter. Mer information finns i Verifiera att databaserna är tillgängliga för FileMaker-klienter.

Kommentarer 

FileMaker Server 17 stöder följande klienter: FileMaker Pro version 15 och 16; FileMaker Pro Advanced version 15, 16 och 17; och FileMaker Go version 15, 16 och 17. Klienter som kör version 15 eller 16 av FileMaker Pro, FileMaker Pro Advanced eller FileMaker Go kan inte använda funktioner som kommer från FileMaker Pro 17 Advanced.

Konvertera filer som skapades i FileMaker Pro 11 Advanced, FileMaker Pro 11 eller tidigare (FP7-filer) till FileMaker Pro 12-formatet (FMP12-filer). Se FileMaker Pro Advanced Hjälp.

Om en värdbaserad databas har konfigurerats att komma åt data från en extern SQL-datakälla måste du ange samma ODBC-DSN (Data Source Name) på FileMaker Servers huvuddator som du angav på datorn som användes för att skapa FileMaker Pro Advanced-databasen. Mer information finns i Ansluta till externa ODBC-datakällor.

Om en värdbaserad databas använder plugin-program eller om du vill tillåta att scriptsteget Installera plugin-fil får uppdatera plugin-program på serversidan måste du ange inställningar för Server-plugin. Mer information finns i Hantera plugin-program.

Du kan inte använda FileMaker Pro Advanceds peer-to-peer-databasdelning på en FileMaker Server-dator.

När FileMaker Server öppnar filer som inte stängts på rätt sätt utför FileMaker Server en kontroll av varje fil och loggar resultatet av kontrollen i händelseloggen. Mer information finns i Händelselogg.

Relaterade avsnitt 

Administrera databaser

Stänga värdbaserade filer

Administrera klienter

Skicka meddelanden till FileMaker-klienter

Aktivering av scriptsteget Installera Plug-In för att uppdatera plugin-program